ชื่อมงคล

วิเคราะห์ชื่อ

สิ่งที่สำคัญในการตั้งชื่อนั้นไม่เพียงแต่จะถูกต้องตามหลักมหาทักษาเท่านั้น แต่ท่านควรนำหลักเลขศาสตร์มาใช้ได้ด้วย โดยการอ่านค่าที่ได้จากการคำนวณตามหลักเลขศาสตร์นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ที่มีอิทธิพลกับชีวิตแตกต่างกัน ดังนี้


ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการตั้งชื่อตามหลักเลขศาสตร์ จะต้องพิจารณากำลังเลขของนามสกุลด้วย ว่าเมื่อรวมกันกับกำลังเลขของชื่อจริงแล้วจะได้เลขที่ดีหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่ากำลังเลขของชื่อจริงจะออกมาดี แต่เมื่อรวมกับกำลังเลขของนามสกุลแล้วหากได้กำลังเลขที่ไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของชีวิตได้เช่นกัน

ลองวิเคราะห์ชื่อ พร้อมกับนามสกุลของคุณดูได้เลย